SEGUEIX-NOS

 

Avís Legal

Des de SIMRACING MOTORSPORT estem compromesos per respectar la privacitat dels usuaris i vetllar per la protecció i seguretat de les seves dades personals.

Recomanem a l’usuari llegir amb atenció aquest avís legal, que ha estat redactat de la forma més clara i senzilla possible amb l’objectiu de facilitar la seva comprensió, i d’aquesta manera poder determinar lliure i voluntàriament si vostè com a usuari desitja facilitar les seves dades personals a SIMRACING MOTORSPORT.

Així mateix, l’usuari garanteix que és major d’edat i que les dades aportades són veritables, exactes, complets i actualitzats, sent responsable de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se a conseqüència de l’incompliment de tal obligació.

En cas que les dades aportades pertanyin a un tercer, l’usuari garanteix que ha informat dita tercera dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per a facilitar les seves dades a SIMRACINGMOTORSPORT per a les finalitats assenyalades.

 

1.- DADES IDENTIFICATIVES.

En conformitat el tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques, posem al seu coneixement la següent informació:

 SIMRACING MOTORSPORT S.L., (en endavant «SIMRACING MOTORSPORT») , és titular del portal web www.virtualsimracing.com (d’ara endavant, el Lloc web) amb domicili en C/Mossen Lluis Pujol nº41, Andorra la Vella(Principat d’Andorra) amb número de NRT L-713933-V, és l’encarregada de l’explotació, gestió i funcionament del portal Web esmentat anteriorment.

L’adreça de correu electrònic de contacte és: info@virtualsimracing.com.

Per a més formes de contacte accedeixi a la nostra pàgina de contacte principal: www.virtualsimracing.com.

 

2.- ÀMBIT D’APLICACIÓ.

Aquestes condicions generals (d’ara endavant, les «Condicions Generals») regulen amb caràcter general l’ús dels serveis que SIMRACING MOTORSPORT posa a la disposició dels USUARIS del Lloc web (d’ara endavant, «els Serveis»).

La utilització dels Serveis li atribueix la condició d’USUARI del Lloc web (d’ara endavant, «l’USUARI») i comporta l’acceptació de les presents Condicions Generals en l’última versió publicada per SIMRACING MOTORSPORT en el Lloc web en el moment en el qual l’USUARI accedeixi a aquests.

Les presents Condicions Generals regulen tots els Serveis oferts per SIMRACINGMOTORSPORT a través dels seus Llocs web i qualsevol altre, així com la utilització dels mateixos per part dels USUARIS.

SIMRACING MOTORSPORT es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut dels Serveis, així com també les condicions requerides per a la seva utilització.

 

3.- CONCEPTE D’USUARI

La utilització del portal Web atribueix la condició d’usuari, i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per a SIMRACINGMOTORSPORT en el mateix moment en què l’usuari accedeixi a la Web.

En conseqüència aconsellem que l’usuari llegeixi atentament el present Avis Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot sofrir modificacions.

 

4.- PROTECCIÓ DE DADES.

Amb caràcter previ a la utilització de certs Serveis l’USUARI haurà de proporcionar a SIMRACING MOTORSPORT certes dades de caràcter personal a través d’un formulari (d’ara endavant, les «Dades Personals»). Les seves dades passaran a integrar part d’un fitxer automatitzat titularitat de SIMRACINGMOTORSPORT, SL que es troba degudament registrat en l’Agència de Protecció de Dades.

Les seves dades personals seran tractats amb la finalitat de gestionar els Serveis sol·licitats per l’USUARI i per a gestionar la seva participació en concursos, sortejos o activitats de divers tipus en els quals l’Usuari el sol·liciti.

Una vegada emplenat el formulari, s’entén que l’USUARI accepta i autoritza de manera expressa que les seves Dades Personals siguin tractats per SIMRACING MOTORSPORT de conformitat amb el que es disposa en la present clàusula.

SIMRACING MOTORSPORT podrà enviar-li informació pròpia per via electrònica sobre els seus serveis i promocions tret que ens indiqui el contrari mitjançant la marcació de la corresponent casella. Si així ho indica mitjançant la marcació de la corresponent casella, s’entendrà que està interessat en la recepció d’informació comercial o publicitat per via electrònica de productes i serveis de tercers que puguin ser de l’interès de l’USUARI.

Si desitja deixar de rebre les comunicacions comercials o per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, podrà realitzar-ho mitjançant escrit dirigit a SIMRACING MOTORSPORT S.L., C/Mossen LluisPujol nº41, Andorra la Vella (Principat d’Andorra).

L’USUARI garanteix la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, comprometent-se a mantenir-los degudament actualitzats.

 

5.- PROPIETAT NTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

SIMRACING MOTORSPORT, és propietària de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial dels seus Llocs web, així com dels elements continguts en elles (a títol enunciatiu, continguts, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), o bé dels seus llicenciadors. Tots els drets reservats.

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts del Lloc web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic sense l’autorització de SIMRACINGMOTORSPORT.

L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i industrial titularitat de SIMRACING MOTORSPORT o de tercers.

Podrà visualitzar els elements del Lloc web, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat.

L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en els llocs web de SIMRACING MOTORSPORT.

En els Llocs web podran aparèixer esments d’altres marques que no són propietat de SIMRACING MOTORSPORT i que són propietat dels seus respectius registrantes: AssettoCorsa, …

 

6.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS.

 

a.- Exclusió de garanties i exoneració de responsabilitat pel funcionament dels Serveis.

SIMRACING MOTORSPORT no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament dels Serveis.

Quan sigui raonablement possible, SIMRACINGMOTORSPORT advertirà prèviament les interrupcions en el funcionament dels Serveis.

SIMRACING MOTORSPORT tampoc garanteix la utilitat dels Serveis per a la realització de cap activitat, ni la seva infal·libilitat i, en particular, encara que no de manera exclusiva, que els USUARIS puguin efectivament accedir a les diferents pàgines web que formen el Lloc web.

SIMRACING MOTORSPORT no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels Serveis, i a les suspensions del servei.

SIMRACING MOTORSPORT podrà en qualsevol moment suspendre temporal o definitivament qualsevol Servei.

 

b.- Exclusió de garanties i exoneració de responsabilitat per la utilització dels Serveis pels USUARIS..

SIMRACING MOTORSPORT no pot garantir que els USUARIS utilitzin els Serveis de conformitat amb aquestes Condicions Generals, ni que ho facin de manera diligent.

SIMRACING MOTORSPORT tampoc té l’obligació de verificar la identitat dels USUARIS, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que els USUARIS proporcionen sobre si mateixos a altres USUARIS.

Sense perjudici del que es disposa en el paràgraf anterior, SIMRACING MOTORSPORTconservarà les dades i informació que la legislació en vigor li exigeix i controlarà, dins de la diligència que li és exigida per la legislació vigent i en la mesura que tingui un coneixement efectiu d’això, els usos que es realitzin i que siguin contraris a les presents Condicions.

 

7.- IMPOSTOS

Els preus mostrats en www.virtualsimracing.com són bruts i porten inclòs el 4,5% IGI (Impost General Indirecte aplicat a Andorra). En cas de realitzar la compra des de l’exterior del Principat d’Andorra al no veure’s aplicat, les factures s’emetran sense l’Impost General Indirecte aplicable al mercat interior del Principat d’Andorra.

 

8.- RETORN DE L’IMPORT DE LA COMPRA

En cap es descomptarà o es retornarà l’import de compra de l’accés a les carreres.

 

9.- CANCEL·LACIÓ DE COMANDES

En cap existeix la possibilitat de cancel·lació de comanda.

 

10.- ÚS DE COOKIES.

SIMRACING MOTORSPORT podrà utilitzar cookies per a personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l’USUARI pel Lloc web.

Les cookies s’associen únicament a un USUARI anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l’USUARI.

L’USUARI podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les cookies enviades per SIMRACINGMOTORSPORT, sense que això perjudiqui la possibilitat de l’USUARI d’accedir als continguts.

SIMRACING MOTORSPORT únicament utilitza cookies necessàries per a la prestació dels serveis sol·licitats per l’USUARI i cookies de sessió.

SIMRACING MOTORSPORT podrà utilitzar cookies amb la finalitat de recopilar dades estadístiques sobre els seus Llocs web, com ara Google Analytics.

Aquestes cookies no recopilaran informació personal de l’USUARI.

Les cookies emprades tindran una caducitat màxima de 90 dies.

 

11.- LIMITACIÓ EN LA UTILITZACIÓ DELS SERVEIS.

SIMRACING MOTORSPORT es reserva el dret a denegar la utilització dels Serveis i a retirar les informacions, dades i continguts difosos o llocs a la disposició de tercers a través de qualsevol d’aquests Serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a aquells USUARIS que incompleixin aquest AVÍS LEGAL.

 

12.- PROGRAMARI

La descàrrega de qualsevol programari des de les webs de SIMRACING MOTORSPORT es fa sota la responsabilitat i lliure acceptació de l’USUARI.

SIMRACING MOTORSPORT li atorga un dret d’ús revocable, personal, no exclusiu i no transmissible d’aquest programari.

L’USUARI consent expressament que SIMRACING MOTORSPORT pugui comprovar automàticament la versió de programari que estigui usant i descarregar automàticament actualitzacions d’aquest programari en el seu equip.

Els productes de SIMRACING MOTORSPORT i el seu programari són proporcionat a l’USUARI en correcte estat i amb la intenció de desenvolupar un millor servei, però SIMRACINGMOTORSPORT exclou, de la forma més àmplia, tota garantia comercial.

L’USUARI és l’únic i exclusiu responsable dels usos que realitzi del programari que es descarregui de la pàgina de SIMRACINGMOTORSPORT.

 

13.- ENLLAÇOS

En el cas que en el Lloc web es disposessin enllaços o enllaços cap a altres llocs d’Internet, SIMRACING MOTORSPORT no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts.

En cap cas SIMRACING MOTORSPORT assumirà cap responsabilitat pels continguts d’enllaços aliens, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet.

Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

14.- DRET D’EXCLUSIÓ.

SIMRACING MOTORSPORT es reserva el dret de denegar o retirar l’accés al seu Lloc web i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells USUARIS que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

 

15.-GENERALITATS.

SIMRACING MOTORSPORT perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu Lloc web exercint totes les accions civils i penals que poguessin correspondre en Dret.

SIMRACING MOTORSPORT podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

 

16.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ.

La relació entre SIMRACING MOTORSPORT i l’USUARI es regirà per la normativa andorrana vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat del Principat d’Andorra, excepte en cas que l’Usuari tingui la consideració de consumidor, sent en aquest supòsit el corresponent segons l’indicat en la normativa vigent de Consumidors i Usuaris.